O nás


Zemědělské družstvo “Podlesí“

Čechtín 97

675 07 Čechtín


Družstvo Podlesí hospodaří v k.ú. Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Svatoslav, Benetice, Věstoňovice.

Druh podnikání: Rostlinná výroba – pěstování obilovin, řepky, zajištění krmiv pro ŽV

Živočišná výroba – chov červenostrakatého skotu, chov prasat

Provoz mléčného automatu ve středisku Červená Lhota

Provoz kompostárny


Projekt ,,Úspora energie – ZD Podlesí“

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000211
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RO_B_B

 

 

 


Projekt ,,Diverzifikace podniku“

Číslo projektu: 19/008/0641a/563/000224

Popis projektu: Projekt Diverzifikace podniku je spolufinancování Evropskou unií. V rámci projektu dojde k vybudování servisního střediska s vybavením – novostavba haly pro servis a opravy zemědělských strojů a drobné techniky spolu s technickým a technologickým vybavením včetně novostavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu. Tento projekt pomůže ke zlepšení dostupnosti služby v dané oblasti, k ekonomické stabilizaci žadatele a diverzifikaci příjmů ze zemědělství.

Snímek obrazovky 2022-09-14 v 21.18.24