O nás


Zemědělské družstvo “Podlesí“

Čechtín 97

675 07 Čechtín


Družstvo Podlesí hospodaří v k.ú. Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Svatoslav, Benetice, Věstoňovice.

Druh podnikání: Rostlinná výroba – pěstování obilovin, řepky, zajištění krmiv pro ŽV

Živočišná výroba – chov červenostrakatého skotu, chov prasat

Provoz mléčného automatu ve středisku Červená Lhota

Provoz kompostárny


Projekt ,,Úspora energie – ZD Podlesí“, registrační číslo:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000211 je spolufinancován Evropskou unií

CZ_RO_B_B